Vieraskynä: Diffo Solutions

Kuljetusalan päätöksenteko

Jokaisessa yrityksessä tehdään paljon päätöksiä. Päätöksiä tehdään eri perusteilla erilaisissa yrityksissä. Toiset päätöksistä ovat puolestaan suurempia kuin toiset ja vaikuttavat eri asioihin. Kuitenkin lähes jokainen yrityksessä tehty päätös vaikuttaa välittömästi tai välillisesti kannattavuuteen tai kassavirtaan.

Päätöksentekoa voidaan jakaa karkeasti esimerkiksi neljälle portaalle. Alimmalla tasolla on musta tuntuu (mutu), kaverista tuntuu (katu) tai muut fiiliksen pohjalta tehdyt päätökset. Kun päätöksenteon portaita kivutaan, päästään tasolle, jossa päätökset ovat informoituja. Informoitujen päätösten takana tiedetään, että mitkä tekijät vaikuttavat päätökseen ja mihin tehty päätös tulee vaikuttamaan. Huomattavasti parempaa, kuin “mutulla” tehdyt päätökset. Kun informoituun päätöksentekoon lisätään vielä rajat ja ehdot, joiden täyttyessä tehdään tietynlainen päätös, puhutaan hallitusta päätöksenteosta. Tämä on sellainen taso mihin jokaisen yrityksen pitäisi pyrkiä. Hallitun päätöksen teon jälkeen voidaan ajatella vielä tulevat automatisoitu päätöksenteko, mikä on tuttua esimerkiksi rahoituslaitoksista ym. missä saadaan koneen tekemiä päätöksiä.

Kun puhutaan päätöksenteon parantamisesta ja hallitusta päätöksenteosta, tulee ennakkosuunnittelu suureen rooliin. Siksi me olemme kehittäneet Diffo Profit -tuotteen, parantamaan päätöksentekoa kuljetusalalla.

Diffo Profitissa voidaan simuloida ja mallintaa tietoa esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa;

Ollaan investoimassa uutta kalustoa ja halutaan tietää, että mikä on paras tapa tehdä investointi. Kannattaako leasing, osamaksu vai onko kenties oman pääoman sitominen järkevintä siinä tilanteessa? Profitilla eri mallien vertailu on helppoa ja tulokset saadaan suoraan euromääräisinä. Profitin avulla pystytään myös arvioimaan kaluston osuutta koko kustannusrakenteesta ja voidaan nopeasti simuloida, että milloin kalusto on liian kallista, pitoaika liian lyhyt tai suhde korjaus- ja huoltokuluihin muodostuu liian suureksi.

Diffo Profit auttaa myös tekemään hinnoittelupäätöksiä. Profitia voidaan käyttää hinnoittelemaan uusi liiketoiminta ja hinnoittelun voi näppärästi tehdä halutulle kuljetusyksikölle tai jollekin suoritteelle (esim. kilometri tai tunti). Eri kalustovalintojen tai tekijöiden vaikutusta hinnoittelun kriittiseen pisteeseen pystytään myös helposti simuloimaan, jolloin voidaan olla varmoja, että oma tekeminen on varmasti tehokasta.

Samalla tavalla joskus liiketoimintaympäristöt muuttuvat ja yrityksen kannattavuus saattaa lähteä laskuun. Tällöin on tärkeää analysoida tilanne tarkasti ja tehdä hallittuja päätöksiä tilanteen korjaamiseksi. Tällöin investointien ja hinnoittelun lisäksi voi olla tarpeen miettiä myös liiketoiminnasta luopumista. Näissä tilanteissa etenkin on todella tärkeää, että ei mennä “mutun” voimalla, vaan tilanteet analysoidaan tarkasti ja päätökset tehdään hallitusti.

Diffo Profitin lisäpalveluina on saatavissa myös suorituskykyanalyysi. Suorituskykyanalyysi pilkkoo toiminnan osiin ja antaa yksilötason kommentit ja vertailut alan muihin toimijoihin.

Diffon ratkaisut ovat erittäin kilpailukykyisesti hinnoiteltuja ja Profitin saa rajattomilla laskentakohdemäärillä käyttöönsä vain 30 eurolla kuukaudessa. Tietorahdin blogin lukijat saavat lisäksi aloituspaketit -50% hintaan. Joten nyt nopeasti tilaamaan ja parantamaan päätöksentekoa yrityksessäsi!

Tästä Diffo Solutions kotisivuille!