Kuljetusliikkeet

Järjestelmien vertailut

Markkinoilla on suuri määrä erilaisia toimintaa tehostavia järjestelmiä. Juuri oikeanlaisten järjestelmien löytäminen on hankalaa. Tietorahti auttaa soveltuvien järjestelmien kartoituksessa ja uusien innovaatioiden löytämisessä. Kallein ei aina ole paras eikä halvin soveltuvin.

Tarjousten vertailut

Tarjousten vertaileminen on joissain tapauksissa helppoa euromääräisesti, mutta kun halutaan järjestelmä joka on tehokas ja soveltuu hyvin käyttötarkoitukseen, valinta on astetta vaikeampi. Tällöin vertaileminen kannattaa ehdottomasti ulkoistaa.

Ohjelmiston hankinnoissa pitää huomioida kokonaiskustannukset eikä vain hankintakulut.

Järjestelmien käyttöönotot

Käyttöönotto työkiireiden keskellä on hidasta ja kuluttavaa. Käyttöönottoa voidaan tehostaa ottamalla ylimääräiset kädet avuksi. Tietorahti auttaa järjestelmän käyttöönotossa alusta loppuun, jolloin avainhenkilöiden työtaakka kevenee.

Käyttäjäkoulutukset

Käyttäjien koulutusta erilaisiin järjestelmiin ja tietoteknisiin ongelmiin on tehty jo ensimmäisen tietokoneen hankinnasta lähtien. Käyttäjäkoulutukset ovat suosittuja, sillä asiakas on aina keskiössä. Tyhmiä kysymyksiä ei ole.

Uusien innovaatioiden kartoitus

Asiakkaamme saavat aina ensimmäisten joukossa ilmoituksen kun Tietorahti löytää uuden ratkaisun, joka tehostaisi asiakkaan prosesseja. Ohjelmistoilla saadaan yritykselle kilpailuetua.