Ohjelmistoyritykset

Ohjelmistoyritykset

Ohjelmistoyritykset

Kuljetusliikkeet ovat hyvin erilaisia ja niin ovat myös heidän tarpeensa. Näiden tarpeiden tunnistaminen ulkoapäin vaatii kuljetusalan syvällistä ymmärtämistä. Avun pyytäminen projekteihin ei ole merkki heikkoudesta vaan hyvästä suunnittelusta.

Innovaatiot

Innovoin kuljetusliikkeiden kanssa erilaisia ohjelmistoja, jotka tehostavat prosesseja. Etsin innovaatioita toteuttamaan sopivia ohjelmistoyrityksiä, jotka haluavat kehittää tuotteitaan pysyäkseen mukana koventuneessa kilpailussa. “Innovointi vaatii logistiikka- ja ohjelmistoalan osaamista ja sitä minulla on.”

Asiakaskartoitukset

Ulkopuolisen silmin kuljetusyritykset voivat näyttää samanlaisilta, mutta todellisuudessa ne eroavat toisistaan monella tavalla. Erot ovat tunnistettavissa, mutta vaativat kuljetusalan ymmärtämistä. Kun ymmärtää myös ohjelmistoja, pystyy yhdistämään tarjonnan ja kysynnän.

”Tietorahti tuntee rahdin ja tiedon jolla sitä johdetaan.”

Järjestelmämuokkaukset

Järjestelmien muokkaukset ovat joissain tilanteissa hankalia. Asiakkaan ja ohjelmistoyrityksen suunnitelmat muokkauksista voivat erota toisistaan. Tällöin olisi hyvä miettiä kummankin osapuolen kannalta hyvä ratkaisu. Tähän keskusteluun on hyvä ottaa mukaan Tietorahti, jolla on kokemusta kummastakin maailmasta.

”Yritysten välissä yhteisen tavoitteen vuoksi”

Järjestelmien koulutukset

Asiakkaan kouluttaminen käyttämään järjestelmää mahdollisimman tehokkaasti on myös ohjelmistoyrityksen etu. Asiakkaan perehdyttäminen järjestelmän käyttäjäksi voidaan myös ulkoistaa Tietorahdille, etenkin tilanteissa joissa toimittaja ja asiakas ovat fyysisesti kaukana toisistaan.